Valgmuligheder for 0 - 17 årige

Norddjurs Øst

I den østlige del af kommunen ligger tandklinikkerne på skolerne, her kan man frit vælge mellem klinikkerne.

Andre muligheder for tandpleje:

  • Vælge en privat klinik med egenbetaling på 35% for 0-15 årige.*

  • Vælge en privat klinik uden egenbetaling for 16 og 17 årige.

OBS: KOMMUNEN BETALER INGEN REGNINGER FOR BEHANDLINGER, DER IKKE ER LAVET EN AFTALE OM.

Norddjurs Vest

I den vestlige del af kommunen foregår kommunal tandpleje på tre privat klinikker, som Norddjurs kommune har lavet aftale med.

Andre muligheder for tandpleje:

  • Vælge en anden privat klinik med egenbetaling på 35% for 0-15 årige.*

  • Vælge en anden privat klinik uden egenbetaling for 16 og 17 årige.

  • Vælge en kommunal klinik i den østlige del af Norddjurs kommune, for 16 og 17 årige.

OBS: KOMMUNEN BETALER INGEN REGNINGER FOR BEHANDLINGER, DER IKKE ER LAVET EN AFTALE OM.

 

* Norddjurs kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten, hvilket betyder at man som forældre selv har en udgift på 35 %.

Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge. Det er kun muligt at skifte behandler hver 12. måned.

Hvis det ønskes at benytte fritvalgsordningen, skal tandplejen kontaktes enten telefonisk eller skriftligt - denne skrivelse sendes til tandplejenreceptionen@norddjurs.dk.

Ved valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud incl. tandregulering.

Tandregulering samt andre behandlings ydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Kan ydelserne ikke udføres for de angivne maksimal beløb, skal der fremsendes et skriftligt behandlingstilbud.

Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Kontaktoplysninger

Tandplejen Norddjurs Kommune