Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tandregulering

Norddjurs kommune har fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO) i Rønde sammen med Syddjurs kommune.

FKO

Skrejrupvej 7

8410 Rønde

Tlf. 8753 5140
Email: FKO@syddjurs.dk

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hvad siger loven om tandregulering?

Tandregulering er en integreret del af Tandplejens tilbud.

Tilbuddet skal opfylde Lov om Tandpleje, som den tolkes af Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, dvs. at der kan tilbydes tandregulering til ca. 25 % af de årgange, der normalt får rettet tænder.

Det betyder altså, at fordi man har en tandstillingsafvigelse, skal den ikke nødvendigvis rettes.

Tandplejen følger udviklingen af tandstillingen, og i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, indkalder vi barnet sammen med forældrene til en grundig orientering.

Orienteringen sker på det tidspunkt, hvor det er mest hensigtsmæssigt at påbegynde behandlingen. Forældre og barn tager derefter beslutning om, hvorvidt tandregulering ønskes.

Tandregulering er ofte langvarige behandlinger, der stiller store krav til barnet, både til mundhygiejnen og til at passe bøjlerne. 

Hvad sker der under en tandregulering?

Ved hjælp af bøjler flyttes tænderne gradvist til den stilling, hvor tandlægen ønsker, de skal stå. Bøjlerne kan være enten aftagelige eller faste.

En aftagelig bøjle kan/skal barnet selv tage ud til f.eks. rengøring (børstning).

En fast bøjle kan ikke umiddelbart fjernes fra tænderne.

Ting man skal være opmærksom på under tandregulering:

Tænderne kan godt blive lidt ømme de første dage, efter man har fået bøjle på, og hver gang der er strammet på bøjlerne.

Er der noget man ikke må spise?

Ja, man skal undgå alt, hvad der er sejt, hårdt og klæbrigt, f.eks. tyggegummi, karameller og lakrids.

Tandbørstning

En bøjle samler flere madrester, og der er mange flere krinkelkroge, så det er nødvendigt at bruge mere tid på tandbørstningen. Tandlægen udpeger de steder, der kræver speciel opmærksomhed.

Kan bøjlen gå i stykker?

Ja, der kan godt knække noget. Ring med det samme og få tid til at få bøjlen kontrolleret, hvis dette sker.

 


 

Kvalitetsstandard FKO - Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner

Ydelsens lovgrundlag

Sundhedsloven nr. 913 af 13. juli 2010, afsnit IX kapitel 37; § 127 - § 130 om "Kommunal tandpleje - Tandpleje til børn og unge". Ændring i bekendtgørelse af Sundhedsloven ifølge lov LBK nr. 1259 af 18/12/2012.
Sundhedsloven: Afsnit III Kap. 5; § 15 - § 21 om Patienters retsstilling - herunder informeret samtykke. Autorisationsloven. Kap. 11, 21 og 22. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, klinisk diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (BEK. Nr. 1373 af 12/12/2006).
Bekendtgørelsen om tandpleje nr. 179 af 28. februar 2012. incl. ovennævnte ændring af 18/12/2012.
Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 (visitationskriterier)
Vejledning af 30. juni 2006 om "Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje".

Målgruppe

Børn og unge med bopæl i Nord og Syddjurs Kommuner og som har et tandreguleringsbehov efter Sundhedsstyrelsens kriterier.

Formålet med ydelsen

Forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/ eller psykosociale belastninger.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Visitation, konsultation, diagnostik, behandlingsplanlægning, fremlæggelse af behandlingsplan for barn/ung og forældre, behandling, retention.

Hvem leverer ydelsen

Den Fælleskommunale Ortodontiordning (FKO), Skrejrupvej 7, 8410 Rønde

Ydelsens omfang

Alle børn visiteres til + eller - behandling senest i 6. klasse.

Denne visitation foretages af en tandlæge eller af en specialtandlæge.
De børn, der tilbydes tandregulering får først optaget materiale til vurdering af tandstillingsafvigelsens karakter. Derefter udarbejdes en behandlingsplan.
Materialet består af:
Studiemodeller, digitale fotos og diverse røntgenbilleder.
Behandlingsplanen forelægges barn og forældre hvorefter behandlingen igangsættes.
Aktiv behandlingstid ca. 2 år.
Passiv behandling med retention.
Fastholdelsesperiode livslang

Kompetencekrav til udførelse af ydelsen

Specialtandlæger samt tandplejere og klinikassistenter med passende efteruddannelse.

Højt krav om stadig kompetenceudvikling i form af efteruddannelseskurser.

Hvad er FKO´s kvalitetsmål

Opfyldelse af Sundhedsstyrelsen kriterier for tilbud om tandreguleringsbehandling.

Tidlig diagnostik af behandlingskrævende tandstillingsafvigelser.
Visitation af alle senest i 6. klasse.
Behandling på det, for væksten, bedste tidspunkt.
Behandling påbegyndes ca. 2 - 3 måneder efter materialeoptag.
Behandlingsvalgsmetode valgt efter den nyeste alment tilgængelige viden.
Materialevalg efter nyeste teknologiske principper.
Behandlingsresultat: Opnå det optimale faglige resultat under hensyntagen til det enkelte barns situation.
Behandlingen, incl. isættelse af løst eller fast apparatur, skal være påbegyndt inden 16 års fødselsdagen.
Behandlingstilbud forudsætter velmotiverede børn/unge med dokumenteret stabil god mundhygiejne og overholdelse af tidsaftaler. Der aftales, med det enkelte barn og familie,
vilkår for at kunne modtage tilbud om tandregulering.
Behandlingsafbrud ved manglende kooperation - eks. apparatur går i stykker, manglende tandbørstning, udeblivelser fra aftalte tider. 
Specialtandlægerne skal løbende være med til at sikre tandlægerne kompetencer til rettidig udvælgelse af børn til specialtandlægevisitation, herunder i form af undervisning, 
videreformidling af viden i forbindelse med visitationer og konsulentfunktion ved henvendelser fra tandlæger i det daglige.
Samarbejde med kæbekirurgisk afdeling Århus Sygehus, Regionstandplejen, Videnscenter.

Opfølgning af kvalitetsmålene

Optælling til Danmarks Statistik om behandlingsfrekvens/procenter på 15 årige.
Optælling af forhold mellem tandlæger/specialtandlægevisitationer.
Optælling af visitationsprocenter.
Optælling på påbegyndte, afsluttede og afbrudte behandlinger
Epikrise i journalkontinuationen efter endt behandling.
Afrapportering til årligt Styregruppemøde Nord og Syddjurs Kommuner imellem.
Indberetning af Utilsigtede hændelser og handleplan i forbindelse hermed.

Særlige forhold

Visitationer foregår på lokalklinikker private såvel som kommunale.

Transport til tandregulering er for egen regning.
Unge 16 - 17 årige har frit valg til kommunalt betalt tandregulering i FKO eller privat praksis.
I perioder med venteliste foretages en faglig prioritering af tidspunkt for behandlingsstart.

Klage- og ankemuligheder

Klager over patientbehandling og undersøgelse skal i første omgang rettes til Distriktsleder Ida Jørgensen, Syddjurs Kommune, Skrejrupvej 7, 8410 Rønde

Hvis der ikke opnås enighed, skal klager over det tandlægefaglige rettes til Patientombuddet  - Frederiksborggade 15, 2. sal - 1360 København K.