Børn og unge

Børn og unge

Børne-og ungdomstandpleje er for alle børn og unge under 18 år.

Informeret samtykke

Børn er fra fødslen automatisk tilmeldt den kommunale tandpleje og vi vil uden samtykke fra forældremyndigheds indehaver:

  • Indkalde børn i klassen til undersøgelse
  • Foretage undersøgelser uden brug af røntgen
  • Give mundhygiejneinstruktion
  • Foretage afpudsning og tandrensning

Vi tilstræber, at forældrene deltager i undersøgelserne og altid i forhold til tandbehandlinger – specielt for mindre børns vedkommende.

Kommer barnet alene til en undersøgelse, vil resultatet af undersøgelsen medgives skriftligt til hjemmet indtil barnet går i 4. klasse.

Når børnene møder til undersøgelse for første gang med forældre, vil der blive indhentet et Generelt samtykke. Dette er et accept af, at der ved individuelt behov kan gennemføres:

  • Røntgen af tænderne
  • Fluorbehandling
  • Forebyggende lakforsegling af tænderne

Det vurderes at bivirkningerne eller komplikationerne forbundet med disse behandlinger for et sundt og raskt barn er minimale. Bliver undersøgelser og forbyggende behandling ikke udført, kan konsekvensen være forringet tandsundhed.

Når børnene bliver 15 år, har de selv retten til at acceptere eventuel behandling.

Ved store og mere omfattende behandlingsbehov vil forældremyndighedsindehaver blive kontaktet.

Ovennævnte behandlinger udføres af autoriserede tandlæger og tandplejere og kan delegeres til klinikassistenter.

Det generelle samtykke kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Ønsker man ikke, at give det generelle samtykke skal der gives besked til Tandplejen via tandplejenreceptionen@norddjurs.dk

Småbørn

Småbørn er børn i alderen ca. 0 - 6 år.

Dit barn tilbydes kommunal tandpleje lige fra fødslen.

  • Tryghed er vigtigt i børnetandplejen
  • Vi gir' os den tid til det enkelte barn, som det har behov for
  • Vi har valgt at arbejde med børn, fordi vi kan li' det.

Skolebørn og Unge

I takt med at børn vokser, kommer der flere og flere ting som Tandplejen skal holde øje med.

Det kan være der skal laves en behandling.

Måske vokser nogle af tænderne skævt eller på det forkerte sted.

Der kan også være nogle sygdomme som skal behandles.

Fortvivl dog ikke. Vi er her for at hjælpe!