Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socialtandpleje

D. 1.07.2020 blev der vedtaget lov om Socialtandpleje. Socialtandpleje er et kommunalt tilbud til borgere med særlige sociale problemstillinger, og som ikke kan udnytte de almindelige tilbud i Omsorgs-, Special- eller Praksistandplejen.

Vi i tandplejen er ved at etablere tilbuddet i samarbejde med øvrige kommunale instanser.

Vores hjemmeside vil løbende blive opdateret med informationer om, hvordan den Sociale tandpleje vil blive tilrettelagt i Norddjurs Kommune.

For yderligere information kan der rettes henvendelse til overtandlæge Emma Ramaki på mail: er@norddjurs.dk

Lovgivning på området:


• LOV nr 1053 af 30/06/2020: Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere)


BEK nr 1077 af 30/06/2020. Bekendtgørelse om tandpleje

 

Kontaktoplysninger

Telephone

Tidsbestilling og ændring af aftaler fra kl. 08.00 til kl. 11.00.

Tlf. 89 59 25 33.