Tandplejetilbud til børn og unge

Individuel tilrettelæggelse i forhold til hver enkelt barn eller ung er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år.

Det er altid uddannet tandplejepersonale som varetager undersøgelser, samtaler, behandlinger, undervisning samt røntgenoptagelser.

 2 årige:

Forældre og barn indkaldes individuelt på lokalklinikken til første møde med tandplejen - 1.besøg.

Dette besøg forestås oftest af en klinikassistent.

 

3 årige:

En individuel undersøgelse hos klinikassistent eller tandplejer til registrering af frembrudte tænder, sutte-vaner, mundhygiejne og cariesregistrering.

 

4 årige:

Individuel undersøgelse hos tandplejer. Undersøgelse af mundhule og tænder.

 

5 årige:

Individuel undersøgelse hos tandplejer med cariesundersøgelse, undersøgelse samt risikovurdering for fastlæggelse af næste indkaldelse. Information om frembrud og renhold af blivende tænder (6-årstanden). Instruktion i tandbørstning og tandtråd.

Indkalde intervaller er vejledende - det vurderes individuelt ud fra en risikovurdering.

6 årige
7½ årige
9 årige
10½ årige
12 årige
13½ årige
15 årige
16½ årige
17¾ årige

Individuel undersøgelse hos tandplejer eller tandlæge med et højeste interval mellem undersøgelserne på 18 måneder.

Der lægges en plan for det individuelle indkald i den mellemliggende periode indtil næste undersøgelse. Planen omfatter forebyggelse (tandbørsteinstruktion, instruktion i brug af tandtråd osv.) samt observationer af specielle individuelle tilstande (i.e. tandfrembrud, tandstilling, parodontale forhold, traumeforløb o.a.). Røntgenoptagelse på indikation.

Det tilstræbes, at forældre følger deres barn til og med 4. klassetrin, men forældre er selvfølgelig også velkomne til at følge deres barn til tandlæge over 4. klassetrin.

Der udfyldes en SCOR-registrering på de lovbestemte fødselsårgange. 

I 9 års alderen skal lejring af særligt hjørnetænderne være fastlagt.

Senest i 12 års alderen foretages en ortodontisk visitation. Foretages af patientens egen tandlæge eller af en specialtandlæge i ortodonti.

 

Risikovurdering - ved enhver tandundersøgelse på klinik vurderes behov for yderligere tiltag samt tidspunkt for næste indkaldelse ud fra nedenstående forhold:

A) Mundhygiejne

B) Gingivale forhold - hvordan ser slimhinder/tandkødet ud

C) Cariesprogression - er der begyndende eller aktive huller

D) Tænder i eruption - kommer de tænder frem som skal komme frem

E) Tandstilling - hvordan er sammenbidet, er der plads til alle tænder

F) Traumer - vigtigt at få skader noteret i journalen

G) Andet, fx særlige helbredsmæssige forhold og kost

 

Efter vurderingen indkaldes barnet/den unge hos klinikassistent, tandplejer eller
tandlæge med et individuelt tilpasset interval.

Der er frit valg mellem offentlig og privat tandlæge for alle unge 16 og 17 årige - dette er gratis.

Hvis den unge gerne vil gå ved en privat tandlæge, skal man kontakte kommunal tandplejen med information om hvilken tandlæge der ønskes i stedet.

Herefter kontakter tandplejen den pågældende klinik og laver en skriftlig aftale med dem.

Det er vigtigt at der ikke laves aftaler på klinikken inden tandplejen har fået lavet en skriftlig aftale med tandlægen. 

 

 
Fremover tilbydes unge mellem 18 og 21 år gratis tandpleje i børne- og ungdomstandplejen eller i privat praksis efter eget valg.

Det er endnu ikke helt på plads hvordan ordningen kommer til at fungere.

Det ved vi om ordningen indtil videre:

  • Ordningen træder i kraft den 1. juli 2022.
  • Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025
  • 18-årige bliver omfattet af ordningen i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025
  • Hele årgang 2004 bliver inkluderet i ordningen – også selvom man fylder 18 år i første halvdel af året
  • Unge, der er født i 2003 eller før, bliver aldrig inkluderet i ordningen, idet ordningen bliver implementeret i faser
  • Man vælger selv, om man vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, eller om man vil fortsætte i børne- og ungdomstandplejen 

Kontaktoplysninger

Tandplejen Norddjurs Kommune