Tandplejetilbud til børn og unge

Individuel tilrettelæggelse i forhold til hver enkelt barn eller ung er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år.

Det er altid uddannet tandplejepersonale som varetager undersøgelser, samtaler, behandlinger, undervisning samt røntgenoptagelser.

 2 årige:

Forældre og barn indkaldes individuelt på lokalklinikken til første møde med tandplejen - 1.besøg.

Dette besøg forestås oftest af en klinikassistent.

 

3 årige:

En individuel undersøgelse hos klinikassistent eller tandplejer til registrering af frembrudte tænder, sutte-vaner, mundhygiejne og cariesregistrering.

 

4 årige:

Individuel undersøgelse hos tandplejer. Undersøgelse af mundhule og tænder.

 

5 årige:

Individuel undersøgelse hos tandplejer med cariesundersøgelse, undersøgelse samt risikovurdering for fastlæggelse af næste indkaldelse. Information om frembrud og renhold af blivende tænder (6-årstanden). Instruktion i tandbørstning og tandtråd.

 

Der foretages altid en undersøgelse hos en uddannet klinikassistent, tandplejer eller tandlæge.

Der lægges en plan for det individuelle indkald i den mellemliggende periode indtil næste undersøgelse. Planen omfatter forebyggelse (tandbørsteinstruktion, instruktion i brug af tandtråd osv.) samt observationer af specielle individuelle tilstande (i.e. tandfrembrud, tandstilling, parodontale forhold, traumeforløb o.a.). Røntgenoptagelse på indikation.

Det tilstræbes, at forældre følger deres barn til og med 4. klassetrin, men forældre er selvfølgelig også velkomne til at følge deres barn til tandlæge over 4. klassetrin.

Der udfyldes en SCOR-registrering på de lovbestemte fødselsårgange. 

I 9 års alderen skal lejring af særligt hjørnetænderne være fastlagt.

Senest i 12 års alderen foretages en ortodontisk visitation. Foretages af patientens egen tandlæge eller af en specialtandlæge i ortodonti.

 

Risikovurdering - ved enhver tandundersøgelse på klinik vurderes behov for yderligere tiltag samt tidspunkt for næste indkaldelse ud fra nedenstående forhold:

A) Mundhygiejne

B) Gingivale forhold - hvordan ser slimhinder/tandkødet ud

C) Cariesprogression - er der begyndende eller aktive huller

D) Tænder i eruption - kommer de tænder frem som skal komme frem

E) Tandstilling - hvordan er sammenbidet, er der plads til alle tænder

F) Traumer - vigtigt at få skader noteret i journalen

G) Andet, fx særlige helbredsmæssige forhold og kost

 

Efter vurderingen indkaldes barnet/den unge hos klinikassistent, tandplejer eller
tandlæge med et individuelt tilpasset interval.

Der er frit valg mellem offentlig og privat tandlæge for alle unge 16 til 21 årige - dette er gratis.

Hvis den unge gerne vil gå ved en privat tandlæge, skal man kontakte kommunal tandplejen med information om hvilken tandlæge der ønskes i stedet.

Herefter kontakter tandplejen den pågældende klinik og laver en skriftlig aftale med dem.

Det er vigtigt at der ikke laves aftaler på klinikken inden tandplejen har fået lavet en skriftlig aftale med tandlægen. 

 

I juli 2022 trådte der en ny lovgivning i kraft, hvor unge voksne fra 18 år til og med 21 år kan få gratis tandpleje i Danmark:

  • Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til fuld implementering i 2025. 
  • 18-årige bliver omfattet af ordningen i 2022, 18-19 årige i 2023, 18-20 årige i 2024, og de 18-21 årige i 2025 (se skemaet nedenfor).
  • Hele årgang 2004 bliver inkluderet i ordningen – også selvom man fyldte 18 år i første halvdel af året.
  • Unge, der er født i 2003 eller før, bliver aldrig inkluderet i ordningen, idet ordningen bliver implementeret i faser. 
  • Man vælger selv, om man vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, eller om man vil fortsætte i børne- og ungdomstandplejen. 

 

Kontaktoplysninger

Tandplejen Norddjurs Kommune