Tandplejetilbud til børn og unge

Individuel tilrettelæggelse i forhold til hver enkelt barn eller ung er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-21 år.

Det er altid uddannet tandplejepersonale som varetager undersøgelser, samtaler, behandlinger, undervisning samt røntgenoptagelser.

 2 årige:

Forældre og barn indkaldes individuelt på lokalklinikken til første møde med tandplejen - 1.besøg.

Dette besøg forestås oftest af en klinikassistent.

 

3 årige:

En individuel undersøgelse hos klinikassistent eller tandplejer til registrering af frembrudte tænder, sutte-vaner, mundhygiejne og cariesregistrering.

 

4 årige:

Individuel undersøgelse hos tandplejer. Undersøgelse af mundhule og tænder.

 

5 årige:

Individuel undersøgelse hos tandplejer med cariesundersøgelse, undersøgelse samt risikovurdering for fastlæggelse af næste indkaldelse. Information om frembrud og renhold af blivende tænder (6-årstanden). Instruktion i tandbørstning og tandtråd.

 

Der foretages altid en undersøgelse hos en uddannet klinikassistent, tandplejer eller tandlæge.

Der lægges en plan for det individuelle indkald i den mellemliggende periode indtil næste undersøgelse. Planen omfatter forebyggelse (tandbørsteinstruktion, instruktion i brug af tandtråd osv.) samt observationer af specielle individuelle tilstande (i.e. tandfrembrud, tandstilling, parodontale forhold, traumeforløb o.a.). Røntgenoptagelse på indikation.

Det tilstræbes, at forældre følger deres barn til og med 4. klassetrin, men forældre er selvfølgelig også velkomne til at følge deres barn til tandlæge over 4. klassetrin.

Der udfyldes en SCOR-registrering på de lovbestemte fødselsårgange. 

I 9 års alderen skal lejring af særligt hjørnetænderne være fastlagt.

Senest i 12 års alderen foretages en ortodontisk visitation. Foretages af patientens egen tandlæge eller af en specialtandlæge i ortodonti.

 

Risikovurdering - ved enhver tandundersøgelse på klinik vurderes behov for yderligere tiltag samt tidspunkt for næste indkaldelse ud fra nedenstående forhold:

A) Mundhygiejne

B) Gingivale forhold - hvordan ser slimhinder/tandkødet ud

C) Cariesprogression - er der begyndende eller aktive huller

D) Tænder i eruption - kommer de tænder frem som skal komme frem

E) Tandstilling - hvordan er sammenbidet, er der plads til alle tænder

F) Traumer - vigtigt at få skader noteret i journalen

G) Andet, fx særlige helbredsmæssige forhold og kost

 

Efter vurderingen indkaldes barnet/den unge hos klinikassistent, tandplejer eller
tandlæge med et individuelt tilpasset interval.

Det er meget vigtigt at få de unge 15-21 årige ind på klinikken, da der er mange som falder fra i denne periode.

Det skyldes ofte at de afslutter den almindelige skolegang og skifter til et nyt uddannelsessted eller starter med at arbejde og flytte deres fokus væk fra tandhygiejnen og på den måde påvirke sundhedsadfærden.

Vi skal have fokus på disse overgange i de unges liv.

 

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed.

Vi ønsker, at de unge 15 -21 årige skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • Forståelse af tandsygdommens opståen og forebyggelse
 • Kendskab til sammenhængen mellem drikkevaner og erosioner
 • Viden om hvordan de fortsætter i regelmæssig tandpleje efter 22 år
 • Ansvar for egen sundhed, herunder viden om rygning, snus, piercinger, m.v.

Der bliver lavet undersøgelser, taget røntgenbilleder, holdt øje med evt. visdomstænder samt snakket om den generelle status med tænderne og tandkødet. 

Norddjurs Øst

I den østlige del af kommunen ligger tandklinikkerne på skolerne. Her kan man frit vælge mellem klinikkerne, uden egenbetaling.

Andre muligheder for tandpleje:

 • Vælge en privat klinik med egenbetaling på 35% samt evt. en egenbetaling i forhold til kommunens referencepriser for 0-15 årige.*

 • Vælge en privat klinik for 16 til 21 årige hvor der kan komme egenbetaling i forhold til kommunens referencepriser.

OBS: KOMMUNEN BETALER INGEN REGNINGER FOR BEHANDLINGER, DER IKKE ER LAVET EN AFTALE OM.

Norddjurs Vest

I den vestlige del af kommunen foregår kommunal tandpleje på tre privat klinikker, som Norddjurs kommune har lavet aftale med. Klinikkerne ligger i Auning, Vivild og Ørsted. Når man bor i den vestlige del, kan man frit vælge mellem disse 3 klinikker, uden beregning.

Andre muligheder for tandpleje:

 • Vælge en anden privat klinik med egenbetaling på 35% samt evt. en egenbetaling i forhold til kommunens referencepriser for 0-15 årige.*

 • Vælge en anden privat klinik for 16 til 21 årige, hvor der kan komme egenbetaling i forhold til kommunens referencepriser.

 • Vælge en kommunal klinik i den østlige del af Norddjurs kommune, for 16 til 21 årige, uden beregning.

OBS: KOMMUNEN BETALER INGEN REGNINGER FOR BEHANDLINGER, DER IKKE ER LAVET EN AFTALE OM.

 

* Norddjurs kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten, hvilket betyder at man som forældre selv har en udgift på 35 % + evt. forskel i prisen i forhold til kommunens referencepriser.

Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge. Det er kun muligt at skifte behandler hver 12. måned.

Hvis det ønskes at benytte fritvalgsordningen, skal tandplejen kontaktes enten telefonisk eller skriftligt - denne skrivelse sendes til tandplejenreceptionen@norddjurs.dk.

Ved valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud incl. tandregulering.

Tandregulering samt andre behandlings ydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Kan ydelserne ikke udføres for de angivne maksimal beløb, skal der fremsendes et skriftligt behandlingstilbud.

HUSK valg af behandlingssted gælder det samlede tilbud, herunder tandregulering og er gældende i 12 mdr.

· En op startet behandling skal færdiggøres inden skift af behandlingssted.

· Tandregulering og andre dyre behandlinger, som ikke er omfattet af BUT overenskomsten må først iværksættes, når kommunen har godkendt behandlingen og prisen.

· Ønskes der en anden eller en dyrere behandling i privat praksis end den, der kan godkendes af kommunen, kan der kun fås refusion på et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunen har godkendt. Dvs. ved valg af privat praksis kan der forekomme egenbetaling på ydelser ikke fastsat i BUT overenskomsten.

 

Pris eksempel ved fritvalg 0-15 årige: 35 % egenbetaling og 65 % betales af kommunen:

Udgift til en plastfyldning i en præmolar (lille kindtand) 2 flader hos privat praktiserende tandlæge: f.eks. kr. 1.183, -

Udgift til en plastfyldning i en præmolar (lille kindtand) 2 flader hos kommunal tandpleje: 829,- (2024 pris)

Kommunalt tilskud: 65 % af 829,- = kr. 538,85,-

Egenbetaling 35 % af kr. 829,- = kr. 290,15,-

Egenbetaling: kr. 1.183,- minus kr. 538,85,- = kr. 644,15,-

 

Vilkår og retningslinjer hvis der vælges en privat praktiserende tandlæge 16-21 årige:

 • For 16-21 årige er der tilskud på 100 % til tandplejeydelser med fast pris efter Børne- og Ungdomstandpleje-overenskomsten (BUT), f.eks. undersøgelse, bedøvelse og forebyggende behandling.
 • Valg af tandplejetilbud gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. almindelig tandpleje og tandregulering.
 • Forud for påbegyndelse af større behandlinger uden fast pris efter overenskomst, f.eks. tandreguleringsbehandling, operativ fjernelse af tænder/visdomstænder, bideskinner mm. skal din tandlæge altid ansøge om tilskud til behandlingen. I modsat fald er der intet tilskud fra Norddjurs Kommune til behandlingen, men 100 % egenbetaling.
 • Der kan være varierende grad af egenbetaling for 16-21-årige, der modtager behandlinger uden fast pris efter overenskomst i privat praksis.
  Egenbetalingens størrelse vil afhænge af den private tandlæges prisniveau i forhold til størrelsen af det kommunale tilskud til den aktuelle behandling. (se priseksempler nedenunder)

Norddjurs kommunes referencepriser, dækker forskellige behandlinger. Hvis en behandling ved en privat praktiserende tandlæge overstiger referenceprisen kan der blive en egenbetaling.

  

Priseksempler:

Fritvalg 16-21 årige ved privat praktiserende tandlæge:

 

Plastfyldning 2 flader (præmolar, lille kindtand):

Udgift til en plastfyldning i en præmolar (lille kindtand) 2 flader hos privat praktiserende tandlæge: f.eks. kr. 1.183, -

Udgift til en plastfyldning i en præmolar (lille kindtand) 2 flader hos kommunal tandpleje: 829,- (2024 pris)

Kommunalt tilskud: 100 % af 829,- = kr. 829,-

Egenbetaling: kr. 1.183,- minus kr. 829,- = kr. 354,- 

  

Operativ fjernelse af visdomstand:

Udgift til operativ fjernelse af visdomstand hos privat praktiserende tandlæge: f.eks. kr. 3.500,-

Udgift til operativ fjernelse af visdomstand i den kommunale tandpleje inkl. bedøvelse og røntgen: kr. 2.903,- (2024 pris)

Kommunalt tilskud til operativ fjernelse af visdomstand: 100% af kr. 2.903,- = kr. 2.903,-

Egenbetaling: kr. 3.500,- minus kr. 2.903,- = kr. 597,-

 

Bideskinne:

Udgift til bideskinne hos privat praktiserende tandlæge: f.eks. kr. 3.890,-

Udgift bideskinne i den kommunale tandpleje kr. 3.168,- (2024 pris)

Kommunalt tilskud til bideskinne: 100% af kr. 3.168,- = kr. 3.168,-

Egenbetaling: kr. 3.890,- minus kr. 3.168,- = kr. 722,- 

 

 Referencepriser 2024:

Behandlingstype

Samlet pris for behandling:

Bidskinne - blød

1.847 kr.

Bidskinne - hård

3.168 kr.

Operativ fjernelse af visdomstænder

2.903 kr.

Plast 2 flader, præmolar (lille kindtand)

829 kr.

Plast flere flader, præmolar (lille kindtand)

1.244 kr.

Plast 2 flader, molar (kindtand)

829 kr.

Plast flere flader, molar (kindtand)

1.244 kr.

 

Kontaktoplysninger

Tandplejen Norddjurs Kommune