Omsorgstandpleje

Her kan du læse mere om omsorgstandplejen i Norddjurs Kommune

Formålet med Omsorgstandplejen er at sikre god tyggeevne samt undgå smertefulde tilstande, og dermed fremme den enkeltes sundhed og trivsel.

Ifølge Sundhedsloven er Kommunen forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Omsorgstandplejen omfatter både forebyggelse, undersøgelse og behandling.

Læs mere www.omsorgstandpleje.org

Omsorgstandpleje er et tandplejetilbud til voksne borgere, der af helbredsmæssige, fysiske eller psykiske grunde ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Omsorgstandplejen undersøger og behandler tænder og proteser. Herudover underviser omsorgstandplejen patienter og plejepersonale i hjemmetandpleje. Omsorgstandpleje omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet.

Behandlingen tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter samt sikre, at patienten kan opretholde en acceptabel tyggefunktion.

De mest almindelige ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesetilpasning. Kroner, broer og implantatbehandling udføres yderst sjældent.
Behandlingsniveauet er således væsentligt lavere end i specialtandplejen eller hos praktiserende tandlæger.

Ansøgningsskema skal udfyldes i samarbejde med en fagperson (sygeplejerske, social og sundhedsassistent, social og sundhedshjælper osv.) og sendes til tandplejen.

Skemaet kan rekvireres ved tandplejen.

Omsorgstandplejen kan ændre afgørelsen hvis kravene ikke opfyldes.

Der kan forventes lidt sagsbehandlingstid samt lidt ventetid på besøg. Vi bestræber os på at gøre ventetiden så kort som mulig.

 

Tilmeldelse i Omsorgstandplejen koster 570,- i år 2023 - dette reguleres årligt.

Udgifter til tandbehandling derudover er gratis.

De almindelige regler for personligt tillæg til tandbehandling efter pensions loven, gælder også her.

Undersøgelse kan enten foregå i eget hjem, på plejecentrene eller på tandklinik.

Behandlinger som ikke kan klares i eget hjem foregår på klinikken. Der er mulighed for at blive liftet, hvis dette er nødvendigt.

Hvert plejecenter i Norddjurs Kommune har tilknyttet et Omsorgstandplejeteam, der består af en tandlæge, en tandplejer og en klinikassistent.

 

Der forefindes personlift på klinikken Kattegatskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa.

Tandplejen skal overholde arbejdsmiljøloven og forebygge, at Tandplejens medarbejdere får belastnings- og nedslidningsskader i forbindelse med deres arbejde.

Derfor er det sådan, at en ledsager, som kender patientens samarbejdsevne og fysiske formåen, SKAL være til stede under behandlingen. Ledsageren skal hjælpe patienten med at forflytte sig til og fra tandlægestolen.

Såfremt I har behov for brug af liften, skal I selv medbringe det sejl, der vanligt bruges.

Kontaktoplysninger

Tandplejen Norddjurs Kommune