Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Omsorgstandpleje

Formålet med Omsorgstandplejen er:

At sikre god tyggeevne

Undgå smertefulde tilstande

Og dermed fremme den enkeltes sundhed og trivsel.

Hvad siger loven?

Se kvalitetsstandarder for nøjere beskrivelse af ydelsen.

Ifølge Sundhedsloven er Kommunen forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Omsorgstandplejen omfatter både forebyggelse, undersøgelse og behandling.

Læs mere www.omsorgstandpleje.org

Hvem kan få tilbuddet?

Omsorgstandpleje er et tandplejetilbud til voksne borgere, der af helbredsmæssige – fysiske eller psykiske grunde, ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos private
praktiserende tandlæger.

Omsorgstandplejen undersøger og behandler tænder og proteser. Herudover underviser
omsorgstandplejen patienter og plejepersonale i hjemmetandpleje. Omsorgstandpleje omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet.

Behandlingen tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter samt sikre, at patienten kan opretholdes en acceptabel tyggefunktion.

De mest almindelige ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesetilpasning. Kroner, broer og implantatbehandling udføres yderst sjældent.
Behandlingsniveauet er således væsentligt lavere end i specialtandplejen eller hos praktiserende tandlæger.

Visitationen foretages af fagpersonalet på plejecentrene.

For hver borger, der visiteres til Omsorgstandpleje, udfyldes et visitationsskema af en fagperson, som derefter sender det videre til Omsorgstandplejen på mail: tandpleje.01@norddjurs.dk

Omsorgstandplejen kan ændre afgørelsen hvis kravene ikke opfyldes.

Hvad koster det?

Deltagelse i Omsorgstandplejen koster i år 2021 kr. 550,- pr. år.

Udgifter til tandbehandling derudover er gratis.

Læs mere i denne pjece: Omsorgstandpleje

De almindelige regler for personligt tillæg til tandbehandling efter pensionsloven, gælder også her.

Hvor foregår tandbehandlingen?

Undersøgelse og behandling kan enten foregå i eget hjem, på plejecentrene eller på tandklinik.
Hvert plejecenter i Norddjurs Kommune har tilknyttet et Omsorgstandplejeteam, der består af en tandlæge, en tandplejer og en klinikassistent.

De behandler beboerne på plejecentret, visse borgere i dagcentret og hjemmeboende borgere i distriktet.

 

 

Kontaktoplysninger

Telephone

Tidsbestilling og ændring af aftaler fra kl. 08.00 til kl. 12.00.

Tlf. 89 59 25 33.