Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om tandplejen

Tandplejeteamet i Norddjurs består af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.

Vi lægger vægt på:

  • at der så vidt muligt laves smertefri behandling.
  • at der tages hensyn til den enkeltes behov.
  • at der gives lokalbedøvelse og/ eller lattergas ved behandling, hvis det ønskes.
  • at der informeres og undervises, så man ved hvordan tænderne skal passes.
  • at bruge veldokumenterede metoder og materialer.
  • at personalet er velkvalificeret og sikres relevant efteruddannelse.

Vi udfører alle former for nødvendig behandling.

Som eksempel kan nævnes forebyggelse, cariesbehandling, tandskadebehandling, kirurgi, bidfunktionsbehandling, krone/brobehandling og tandregulering.

Vi har stor erfaring i at behandle børn, unge, ældre og handikappede.

Norddjurs Kommunale Tandpleje omfatter

Børne-og ungdomstandplejen: For alle børn og unge under 18 år

Ved fødsel eller ved tilflytning til kommunen tilmeldes børn og unge automatisk til den kommunale tandpleje.

Du tilknyttes klinikken i det distrikt hvor du bor. Du har mulighed for at vælge en anden klinik, såfremt du ønsker det. Se valgmuligheder

Reglerne for fritvalg for børn og unge er blevet ændret pr. 1. januar 2018.

Børne- og ungetandpleje

Det betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Norddjurs Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg.

Norddjurs kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten, hvilket betyder at man som forældre selv har en udgift på 35 %.

Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge. Det er kun muligt at skifte behandler hver 12. måned.

Hvis det ønskes at benytte fritvalgsordningen, skal tandplejen kontaktes enten telefonisk eller skriftligt - denne skrivelse sendes til tandpleje.01@norddjurs.dk

Ved valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud incl. tandregulering.

Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Kan ydelserne ikke udføres for de angivne maksimalbeløb, skal der fremsendes et skriftligt behandlingstilbud. 

Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Omsorgstandplejen

Er for borgere som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Visitation til omsorgstandpleje for ældre foretages af en visitator indenfor plejeområdet.

Specialtandplejen

Er for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud i børne-og ungdomstandplejen, praksistandplejen og omsorgstandplejen.

Visitation til specialtandpleje foretages af en faglig kompetent tandlæge i Norddjurs Kommunale Tandpleje.

Er for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud i børne-og ungdomstandplejen, praksistandplejen og omsorgstandplejen.

 

Kontaktoplysninger

Telephone

Tidsbestilling og ændring af aftaler fra kl. 08.00 til kl. 12.00.

Tlf. 89 59 25 33.