Om Tandplejen

Om tandplejen

Tandplejeteamet i Norddjurs består af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.

Vi lægger vægt på:

  • at der så vidt muligt laves smertefri behandling

  • at der tages hensyn til den enkeltes behov

  • at der gives lokalbedøvelse og/ eller lattergas ved behandling, hvis det ønskes

  • at der informeres og undervises, så man ved hvordan tænderne skal passes

  • at bruge veldokumenterede metoder og materialer

  • at personalet er velkvalificeret og sikres relevant efteruddannelse

  • Vi udfører alle former for nødvendig behandling

Som eksempel kan nævnes forebyggelse, cariesbehandling, tandskadebehandling, kirurgi, bidfunktionbehandling, krone/brobehandling og tandregulering.

Vi har stor erfaring i at behandle børn, unge, ældre og psykisk/fysisk handicappede.

Tandplejens tre plejeområder

Børn og unge fra 0-17 års alderen er automatisk tilmeldt kommunal tandplejen og får tandbehandling vederlagsfrit, medmindre andet er valgt.

Omsorgstandplejen for borgere som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Visitation til omsorgstandpleje for ældre foretages af en visitator indenfor plejeområdet.

Er for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud i børne-og ungdomstandplejen, praksistandplejen og omsorgstandplejen.

Visitation til specialtandpleje foretages af en faglig kompetent tandlæge i Norddjurs Kommunale Tandpleje.

Er for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud i børne-og ungdomstandplejen, praksistandplejen og omsorgstandplejen.

Misbrugere i egen bolig eller andre socialt belastede, som ikke hører under specialtandpleje.

Som modtager forskellige former for sociale indsatser efter Serviceloven og rusmiddelbehandling eller alkoholbehandling efter Sundhedsloven.

Fx. hjemløse, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Kontaktoplysninger

Tandplejen Norddjurs Kommune