Tandregulering

Norddjurs kommune har fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO) i Rønde sammen med Syddjurs kommune.

FKO

Skrejrupvej 7

8410 Rønde

Tlf. 8753 5140

Email: FKO@syddjurs.dk

Åbningstider (vejledende):
Mandag, tirsdag og onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hvad siger loven om tandregulering?

Tandregulering er en integreret del af Tandplejens tilbud.

Tilbuddet skal opfylde Lov om Tandpleje, som den tolkes af Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, dvs. at der kan tilbydes tandregulering til ca. 25 % af de årgange, der normalt får rettet tænder.

Det betyder altså, at fordi man har en tandstillingafvigelse, skal den ikke nødvendigvis rettes.

Tandplejen følger udviklingen af tandstillingen, og i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, indkalder vi barnet sammen med forældrene til en grundig orientering.

Orienteringen sker på det tidspunkt, hvor det er mest hensigtsmæssigt at påbegynde behandlingen. Forældre og barn tager derefter beslutning om, hvorvidt tandregulering ønskes.

Tandregulering er ofte langvarige behandlinger, der stiller store krav til barnet, både til mundhygiejnen og til at passe bøjlerne. 

Hvad sker der under en tandregulering?

Ved hjælp af bøjler flyttes tænderne gradvist til den stilling, hvor tandlægen ønsker, de skal stå. Bøjlerne kan være enten aftagelige eller faste.

En aftagelig bøjle kan/skal barnet selv tage ud til fx. rengøring (børstning).

En fast bøjle kan ikke umiddelbart fjernes fra tænderne.

 

Kvalitets standard FKO

Sundhedsloven nr. 913 af 13. juli 2010, afsnit IX kapitel 37; § 127 - § 130 om "Kommunal tandpleje - Tandpleje til børn og unge". Ændring i bekendtgørelse af Sundhedsloven ifølge lov LBK nr. 1259 af 18/12/2012.
Sundhedsloven: Afsnit III Kap. 5; § 15 - § 21 om Patienters retsstilling - herunder informeret samtykke. Autorisationsloven. Kap. 11, 21 og 22. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, klinisk diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (BEK. Nr. 1373 af 12/12/2006).
Bekendtgørelsen om tandpleje nr. 179 af 28. februar 2012. incl. ovennævnte ændring af 18/12/2012.
Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 (visitationskriterier)
Vejledning af 30. juni 2006 om "Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje".

Børn og unge med bopæl i Nord og Syddjurs Kommuner og som har et tandreguleringsbehov efter Sundhedsstyrelsens kriterier.

Forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/ eller psykosociale belastninger.

Visitation, konsultation, diagnostik, behandlingsplanlægning, fremlæggelse af behandlingsplan for barn/ung og forældre, behandling, retention.

Den Fælleskommunale Ortodontiordning (FKO), Skrejrupvej 7, 8410 Rønde

Alle børn visiteres til + eller - behandling senest i 6. klasse.

Denne visitation foretages af en tandlæge eller af en specialtandlæge.
De børn, der tilbydes tandregulering får først optaget materiale til vurdering af tandstillingsafvigelsens karakter. Derefter udarbejdes en behandlingsplan.
Materialet består af:
Studiemodeller, digitale fotos og diverse røntgenbilleder.
Behandlingsplanen forelægges barn og forældre hvorefter behandlingen igangsættes.
Aktiv behandlingstid ca. 2 år.
Passiv behandling med retention.
Fastholdelsesperiode livslang

Specialtandlæger samt tandplejere og klinikassistenter med passende efteruddannelse.

Højt krav om stadig kompetenceudvikling i form af efteruddannelseskurser.

Visitationer foregår på lokalklinikker private såvel som kommunale.

Transport til tandregulering er for egen regning.
Unge 16 - 17 årige har frit valg til kommunalt betalt tandregulering i FKO eller privat praksis.
I perioder med venteliste foretages en faglig prioritering af tidspunkt for behandlingsstart.

Klager over patientbehandling og undersøgelse skal i første omgang rettes til Distriktsleder Ida Jørgensen, Syddjurs Kommune, Skrejrupvej 7, 8410 Rønde

Hvis der ikke opnås enighed, skal klager over det tandlægefaglige rettes til Patientombuddet  - Frederiksborggade 15, 2. sal - 1360 København K.

Kontaktoplysninger

Tandplejen Norddjurs Kommune